KTH Live-In Lab i Förvaltarforum

Läs om KTH Live-In Lab på Förvaltarforum

Publicerad 2018-09-18

Nu är KTH Live-In Lab i Stockholm startklart. 15 projekt pågår redan, men här finns plats för fler som vill testa nya lösningar.

Fyra studenter har flyttat in i de anpassningsbara lägenheterna som har all tänkbar mätutrustning för att fungera som testbäddar för innovativ miljöteknik. Här ska företag och forskare kunna testa ny teknik och nya tjänster i en verklig boendemiljö.

– Företag kan förlägga forskning och utveckling i KTH Live-In Lab. De betalar för de faktiska kostnader som uppkommer i samband med installation, mätning etcetera. KTH är också gärna delaktig vid ansökan om medel tillsammans med företag, berättar Jonas Anund Vogel, föreståndare för KTH Live-in Lab.

Läs mer här:

Läs om KTH Live-In Lab på Förvaltarforum