Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab Goes Live

Publicerad 2016-02-16

Möjligheten att forska och utveckla produkter och tjänster i KTH Live-In Lab lanserades den 12e februari i Dome of Visions på KTH Campus.

Diskussioner om möjliga och önskvärda forsknings- och utvecklingsprojekt har pågått sedan hösten 2014 då de första utredningarna kring utformning av en infrastruktur för bygg- och boendeforskning genomfördes. Sedan dess har samtal med forskare, företag och myndigheter pågått och resulterat i den testbädd som nu lanseras för allmänheten att använda, omforma och utveckla. Nu är tiden inne att formulera i text det som tidigare diskuterats på möten, under seminarier och över kaffet med kollegor.

Dome of Visions fylldes till bredden av intresserade representanter från akademin, industrin och samhället. De fem talarna Per Lundqvist, Jonas Anund Vogel, Stefan Ränk, Linda Teng och Charlie Gullström presenterade under en timme de övergripande tankarna bakom KTH Live-In Lab, utmaningar som adresseras, möjlighet till forskning och utbildning samt den rent fysiska strukturen av testbädden.

För er som missade eventet finns samtliga presentationer nedan.

Föreståndaren för KTH Live-In Lab, Jonas Anund Vogel presenterar bakgrund till projektet, översikt över testbädden samt nuläge. 

Stefan Ränk, Koncernchef för Einar Mattsson AB presenterar fastighetsägarens perspektiv på och incitament för innovation i bygg- och boendesektorn.

Linda Teng, arkitekt på Semrén & Månsson beskriver bygprojektet, projekteringsprocessen samt testbäddens uppbyggnad

Charlie Gullström, universitetsadjunkt vid KTHs Arkitektskola berättar om möjligheten att knyta kurser till KTH Live-In Lab samt redovisar resultat från en kurs där studenter arbetat med omformning av de aktiva lägenheterna.

Per Lundqvist, forskningsansvarig på KTH Live-In Lab beskriver ansökningsprocessen och möjligheterna att forska, testa och verifiera tekniker och produkter i KTH Live-In Lab

Vill du veta mer?

Anslut dig till våra nyhetsbrev