Till innehåll på sidan

KTH Live-In Lab blir innovationscentrum

Research facility in the basement of testbed KTH
Testbädd KTH
Publicerad 2019-05-16

KTH och huvudfinansiär Einar Mattsson går samman med Akademiska Hus och Schneider Electric och etablerar KTH Live-In Lab som ett forskningscentrum. Tillsammans med de runt 60 företag som är involverade i olika projekt i KTH Live-In Lab är målet att accelerera innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn.

– Intresset för verkliga testmiljöer är stort, säger Jonas Anund-Vogel, föreståndare på KTH Live-In Lab. Vi hoppas att vi med samarbetet ska kunna förkorta ledtiderna från forskning till marknadsfärdiga produkter och tjänster, och möjliggöra framtidens smarta och hållbara byggnader.

Många av de utmaningar som uppkommer i samband med byggande och ägande av smarta och hållbara byggnader är kompetensövergripande och kräver samverkan mellan nya aktörer.

Läs mer om forskningscentrum KTH Live-In Lab