Till innehåll på sidan

Expert på energieffektivisering på besök i KTH Live-In Lab

Jonas Anund Vogel och Amory Lovins i KTH Live-In Lab
Foto: Johannes Mosskin. Jonas Anund Vogel och Amory Lovins diskuterade byggnader och energieffektivisering i KTH Live-In Lab.
Publicerad 2022-06-15

Förra veckan besökte Amory Lovins, fysiker och expert på energieffektivisering, KTH Live-In Lab. Under besöket diskuterade Amory Lovins och Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab, byggnader och effektivisering.

Innan besöket hos KTH Live-In Lab höll Amory Lovins i en föreläsning om energieffektivitet och konceptet integrativ design på KTH. Integrativ design är ett koncept där hela system optimeras snarare än enskilda komponenter inom systemet. Detta görs för att öka systemets slutanvändningseffektiviet.

Läs mer om integrativ design: Integrative Design: A Disruptive Source of Expanding Returns to Investments in Energy Efficiency - RMI

Att använda bättre komponenter för ökad effektivisering

Under sitt besök på KTH Live-In Lab diskuterade Amory Lovins de potentiella fördelarna med att investera i högkvalitativa enskilda komponenter som kan nyttjas för flera användningsområden.

Genom att investera i de bästa möjliga komponenterna behöver andra traditionella system inte längre användas. Detta kan göras genom att till exempel addera bättre isolering, använda högpresterande fönster, eller genom toppmodern värmeåtervinning som bygger bort nästan allt värmebehov och därmed minskar kostnaden för uppvärmning. Det kanske till och med minskar behovet överhuvudtaget. Samma principer gäller för alla system, säger Amory Lovins.

Amory Lovins diskuterade också en nyligen publicerad forskningsartikel som beskriver den mänskliga tendensen att lägga till snarare än att ta bort saker.

Vi människor brukar gilla tanken på att lägga till saker, sådant som kan göra saker för oss, optimera saker och ting. De här sakerna leder alla till ökad resursanvändning både under produktion och drift. De tenderar dessutom att ha kortare livslängd än de flesta traditionella systemen och materialkomplexiteten är högre, därav uppstår problem med att separera material vid kassering, säger han.

Energieffektivisiering inom KTH Live-In Lab

Det arbete som utförs inom KTH Live-In Lab är ofta på ett eller annat sätt kopplat till effektivisering. Detta arbete innebär dock vanligtvis även att man lägger till saker.

Att lägga till saker är vad vi gör på KTH Live-In Lab i nio av tio fall. Men tanken är i många fall att identifiera vad vi behöver, och vad vi inte behöver. Ett exempel på detta är sensorer. KTH Live-In Lab har arbetat med många typer av sensorer, men vi har kommit fram till att endast 3 typer av sensorer är nödvändiga. Dessa sensorer mäter temperatur, luftfuktighet och CO2. Genom att lägga till ytterligare två sensorer som mäter LUX och VOC täcks de flesta behov när det kommer till att mäta och analysera byggnader, säger Jonas Anund Vogel.

Om du är intresserad av Amory Lovins idéer om effektivisering och vill undersöka projektmöjligheter, tveka inte att skicka in ett projektförslag till KTH Live-In Lab.

Läs mer om att samarbeta med KTH Live-In Lab: www.liveinlab.kth.se/samverkan

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2022-06-15