Till innehåll på sidan

Byggdagbok januari 2018

Installationer, ljudtätning och brandisolering! Platschef Linus Thorberg berättar

Publicerad 2018-02-14

Innovationslägenheterna kommer snart börja ta form. Än så länge har bygget fokuserat på instalationer så som ventilation, sprinkler, brandtätning osv. Ytterväggarna på lägenheterna är i stort klara och dessa nu vita väggar samt installationerna ovan lägenheterna kommer framöver belysas. Detta dels av rent estetiska skäl, men även för att möjliggöra forskning kring hur man kan arbeta med ljus i framtidens smarta och hållbara byggnader. Nedan följer en detaljerad beskrivning av några arbetsmoment.

Montage kanalisation och ljudabsorbenter i schakt innan igenbyggnad. Förutom brandvägg ska schaktet med monterade ljudabsorbenter fungera som utestängning av de flödesljud som skapas i de svängda avloppsstammarna från lägenheter ovan
Mycket pussel av absorbenter blir det kring befintliga installationer. Givetvis skulle detta gjorts innan rören drogs
Schaktet är även igengjutet med brandskyddsmassa för att isolera bort ljud från underliggande teknikrum. Valet av brandmassa är gjkort för att möjliggöra framtida ändring av brandcellsgränser och innehåller i princip samma ljuddämpande egenskaper som ljudtätningsmassa
Väggen är uppbyggd som med dubbel stålstomme med först ett lager gips på 45 stomme och sen 15mm glapp till nästa stomme som är 70mm och kläs med 1 lager plyfa samt 2 lager gips. Mellanrummet är fyllt med 95mm isolering och samtliga anslutningar och skarvar är nogsamt tätade för både ljud och brand. Viktigt här att tänka på är att plyfan inte på något sätt får vara exponerad mot schaktsidan utan den första väggen måste vara helt tät för att innehålla brandkraven.

 Valet att montera plyfa ligger i ökad stabilitet i en hög vägg (530cm) samt det faktum att 3 lager gips är svårmonterat på sådana höjder mot förstärkningsregel. 

I tak har ett balksystem monterats hängande runt den befintliga inklädnaden av rörsystem från lägenheter ovan. Detta för att inte påverka befintliga upphängningar och för att möjliggöra montage av vårt system utan att punktera ljudbarriären från ovanliggande rör. Stor vikt har lagts vid att använda rätt utrustning och borra på rätt ställen med hänsyn taget till bjälklagets beskaffenhet av hålbjälklag med spännlinor som inte får påverkas

All installation(ventilation, elstegar och sprinkler) ligger på separata höjder för att underlätta montage och framtida ändringar samt hålla ner kostnader och även ljud orsakade av onödiga böjar

Ytterväggar är byggda i sektioner där varje ram med hjälp av ståldistanser hålla på 15mm avstånd från de brandskyddsmålade stålbalkarna. (För att medge expansion av brandfärg). Rutor putsas och smygar dammsuges noga innan montageav färdigmålade skivor och sedermera isolering innan 2 lager gips monteras
I teknikrum pågår uppbyggnad av rörstystem och inkoppling till befintlig anläggning. Även här är korrekt utsatt håltagning av yttersta vikt för bjälklagets hållfasthet. Innan installationer i teknikrummet påbörjades slipades hela den mycket ojämna betongytan i 3 omgångar och behandlades med helt luktfri och miljögodkänd vattenglas för en slät hård yta.