Till innehåll på sidan

Bostadspolitiker, Akademiska Hus och Stockholms Studentbostäder besöker KTH Live-In Lab

Leif Nysmed Ledamot Sveriges Riksdag ; Malin Söderman och Ingrid Gyllfors Stockholms Studentbostäder ; Susanne Malmgren, Chef Studentbostäder Akademiska hus
Publicerad 2020-06-24

Förra veckan var KTH Live-In Lab utgångspunkten för mötet om PBL-regler, hållbarhet och innovation. Fokus var kring studentbostäder och hur vi tillsammans kan möjliggöra fler och hållbarare bostäder i samklang med samhällets förändringar.

”Vi måste våga vara modiga beställare och hålla i målen för innovativt bygge, delat boende och hållbart vardagsliv. Studentbostadsbranschen vill testa och göra uppföljning på dessa initiativ för att vi ska förändra bostadsbyggandet i Sverige. Akademiska Hus är en tydlig aktör i hållbarhets- och innovationsfrågor och vill utmana de regler som behöver förändras.” Susanne Malmgren Akademiska Hus.

Vidare diskuterades hur vi kan påskynda förändringar på regel och strukturnivå. Frizoner, bygglovsbefriade byggnader och snabbare hantering av frånsteg på nationell nivå var några av ämnena under rundturen i KTH Live-In Lab.

För att snabbt kunna testa nya tekniker och metoder i större skala krävs att ny teknik blir fackmässig att använda. Här har vi som testar och utvecklar en viktig roll att spela, men frågan kring garantier, ansvar och regelförändringar är en stor utmaning. Jag är gärna med och driver dessa frågor, i syfte att möjliggöra framtidens smarta och hållbara byggnader. Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-06-24