Till innehåll på sidan

Äntligen är mysteriet kring rätt mängd mjölk i kaffet löst!

Bild tagen från studien som visar hur olika djurs päls kan korrespondera till mängden mjölk i kaffe.
Studiens föreslagna kaffemjölk-system.
Publicerad 2024-01-23

Hur kan man på bästa sätt förmedla hur mycket mjölk man vill ha i sitt kaffe? Vetenskapen har kommit fram till ett svar.

Dåvarande doktoranderna Jonas Anund Vogel och David Bohn Stoltz åkte 2011 på arbetsresa till Riksgränsen för att sätta ramarna för deras doktorandprojekt. Resan leddes av deras handledare professor Per Lundqvist, som även valde destination. Under denna resa beställdes kaffe och servitören frågade hur mycket mjölk som önskades. Någon ville ha lite, en annan mycket, medan en tredje ville ha mittemellan. Ingen fick korrekt mängd mjölk. Där och då började ett arbete kring hur man kan underlätta och möjliggöra rätt mängd mjölk. En skala arbetades fram vilken sedan kompletterades med en enkätstudie. Äntligen är resultatet sammanställt och vetenskapligt presenterat! Studien är bifogad här: Fur-color method for solving the milk in coffee issue (pdf 3,4 MB) (pdf 3,4 MB) . God läsning!