Skip to main content

Nytt forskningsprojekt godkänt av VINNOVA

Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Published Nov 22, 2017

VINNOVA beviljade den 19 november 2017 finansiering till KTH och Karolinska Institutet gällande en studie kring ”Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier”.

Studien beviljas 500 000sek och kommer pågå under hela 2018. Projektet är en samverkansstudie där KTH, Karolinska Institutet och LifeAir tillsammans skall studera allergener i inomhusmiljöer och ventilationslösningar. Syftet är att utarbeta och pröva lösningar för bättre luftkvalitet som ökar tillgängligheten i inomhusmiljöer för allergiker och husdjursägare. Målet är att utveckla ett ventilationssystem och/eller ventilationsstrategier som kan minska mängden allergen som alstras och sprids i inomhusmiljöer. Därmed kan allergiska symtom och medicinering hos boende med allergi minskas och samtidigt tillgängliggörs inomhusmiljöer vilka annars är icke vistelsebara för boende eller besökare med allergi. Projektet gäller en pilotstudie där ventilationssystem, luftreningsmetoder, allergi-monitorering, allergeninsamling och studiedesign ska prövas och utformas.

Citat Guro Gafvelin, Assoc. Professor, PhD Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience Therapeutic Immune Design Unit Center for Molecular Medicine.

"Det finns drygt 1 miljon katter och 800 000 hundar i Sverige. Samtidigt är minst 10% av befolkningen allergiska mot pälsdjur. För oss allergiforskare erbjuder Live-In Lab en unik möjlighet att studera hur effektivt olika luftreningssystem avlägsnar allergen från pälsdjur i en naturlig boendemiljö. Efter ett inledande pilotprojekt där metoder utprövas ska vi studera samband mellan inomhusmiljö och hälsa. Vi ser fram mot att samarbeta med KTH i detta spännande projekt!"

Ebba Liljeholm, Marketing Director, LifeAir

"LifeAir är mycket glada över att få bidra med våra innovativa IonFlow luftrenare och att få jobba med KI och KTH Live-In lab i detta spännande projekt som kan påverka hur pälsdjursallergiker kommer att leva i framtiden."