Starta ett projekt

Använd KTH Live-In Lab som en testbädd för innovativ miljöteknik – för forskning, testning eller utbildning. Vi erbjuder arbetsplatser, utrymme för nödvändiga installationer samt den infrastruktur och det sammanhang som behövs för att forska och utveckla teknik i en verklig boendemiljö. Läs mer under de respektive länkarna och skicka in din ansökan.

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-04-21