Examensarbeten

KTH Live-In Lab skapar samverkan mellan akademi och näringsliv, och ett värdefullt sätt för studenter och företag att närma sig varandara samt tillsammans undersöka dagsaktuella frågeställnignar är Examensarbeten. Kontakta oss om ni ör intresserad av att skriva examensarbete eller om ni har en frågeställning ni gärna undersöker i samverkan med KTH.

Sustainability evaluation of research policy initiatives for innovation – the case of KTH Live-In Lab

In order to evaluate the extent to which the KTH live in lab project contributes to achieving its sustainability related goals, it is important to establish what specific sustainability aspects are important in the context of the project. So doing will contribute to understanding whether and how a testbed such as this can actually contribute to increasing resource efficiency, reducing environmental impacts and other benefits in relation to society’s transition to sustainability.

The aim of this thesis project is therefore to propose a model for evaluating sustainability-related benefits associated with products, services and concepts developed as part of the testbed, as well as the testbed concept as a whole.

Read the complete thesis proposal here (pdf 53 kB)

Vill du skriva ett examensarbete relaterat till KTH Live-In Lab? Ange ditt exjobbsförslag i formuläret nedan

External Financing of Swedish Living Labs

The purpose of this study is to investigate if and how Swedish living labs should work with external financing when funding their everyday business and at the same time manage to ensure increased innovation and societal impact. In order to do this, the study investigates suitable market positions, possible value propositions and different sources of external funding that would suit Swedish living labs. This study has been carried out using an inductive research approach and the results have been based upon an extensive literature review as well as fourteen semi-structured interviews held with potential stakeholders to KTH Live-In Lab. 

Big data insights into energy and resource usage in the Live-In Lab apartments

This report aims to find ways of getting insights into energy and resource usage in a home with big data, based on the project Live-in Lab. Live-in Lab is a project that aims to increase the innovation pace in the building and construction sector when developing environmental technology. This is done by conducting implementation and research at the same time in a living lab that will be the home of about 300 students. The main objectives of this report is to find out what is possible to measure in the apartments that is related to energy, with what technologies and how the data can be analyzed to generate maximal insight and utility. The methodology used originates from the field of product realization. 

Variabel ventilation

Många människor spenderar idag större delen av sitt liv inomhus. Det är vanligt att man både hemma och på jobbet vistas i utrymmen där klimatet inte styrs av väder och vind utan av ventilationssystem som är tänkta att skapa ett lämpligt inomhusklimat. Trots ventilationens centrala del av samhället hamnar ämnet dock ofta i skymundan, och i dagens läge är det ingen självklarhet att inomhusklimaten och dess luftkvalité är tillfredställande.

Av dem som bygger bostäderna och lokalerna förklaras detta ofta bero på kostnadsaspekter, men i grund och botten är det annat som ligger till grund för dagens situation. En bättre förklaring är att det finns viss problematik kring ventilationens planeringsskede, vilket innebär ett väldigt förenklat arbetssätt och att kostnad prioriteras framför funktion och kvalité. 

Living Labs världen runt - En kartläggning av Living Labs i Sverige och i världen

Innovation is a central element for solving the world’s challenges of today, whether it is in the industry, the academia or the society. The concept living labs provides opportunities to accelerate and improve the innovation of today. This report aims to map some of the living labs in the world with the goal to identify success factors for the living lab that will be opened at the Royal Institute of Technology in Sweden, which is a ten year project. 

The study establishes three main factors for success in a living lab; cross-sectional work as a collaboration model, cooperation and common goals among the key actors and continuous financial support.

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-03-19