Utbildning knuten till KTH Live-In Lab

KTH Live-In Lab står på tre ben: Forskning, Utveckling och Utbildning. Genom att använda KTH Live-In Lab som fallstudie i kursverksamhet kan studenter från olika program aktivt medverka till utvärdering och validering av de tester som utförs, och även medverka till design av kommande års konfigurering av innovationsmiljön. KTH Live-In Lab möjliggör en direkt kontaktyta mellan studenter och företag, något som ofta saknas i dagens utbildningar.

Redan pågående utbildningar och kurser kan knytas till KTH Live-In Lab. Tidigare har vi haft följande kurser mer eller mindre knutna till KTH Live-In Lab:

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2017-11-22