Till innehåll på sidan

Förbättrad borrhålsteknologi för utveckling av bergvärmesystem

Borrhål med fiberoptisk mätutrustning gör det möjligt att utvärdera termisk prestanda för borrhål av olika längder inom samma borrhålsfält.

Borehole measurement device

Projektbeskrivning

Plusenergihusen värms via ett bergvärmesystem med värmepumpar och 12 borrhål på totalt 3600m. Den geotermiska installationsdesignen har några okonventionella egenskaper som gör installationen mycket intressant ur forskningsändamål.

Borrhålen varierar mellan 100 och 350 meter och har utrustats med mätutrustning för att bl.a. kunna utvärdera termisk prestanda för borrhål av olika längd inom samma borrhålsfält. Både värmeöverföring mellan slingorna liksom temperaturen längs borrhålen kommer att mätas vilket resulterar i information om värmeöverföringen i enskilda hål och i hela borrhålssystem. Temperaturen längs borrhålen mäts med hjälp av distribuerad temperaturavkänning (DTS), en teknologi baserad på fiberoptik som linjära temperatursensorer. Fiberkablar har installerats i fem borrhål och ger mätvärden av borrhålstemperaturprofilen under drift.

Utöver delarna kring övervakning och mätning kommer borrhålsforskningen i KTH Live-In-Lab även omfatta innovativa värmeväxlare och metoder för borrhålstestning. För denna del av projektet kommer ett dedikerat "forskningsborrhål" med en längd på 100 meter och en koaxial design att utnyttjas. Konceptet bakom detta borrhål är att ge borrhålforskare ett mycket flexibelt system för att experimentera med innovativa idéer.

Av detta skäl är rörnätet utformat så att vätskan som cirkulerar i "forskningsborrhålet" kan dirigeras till en separat värmepump och drivas med oberoende laster jämfört med den återstående delen av installationen tillhörande plusenergihusen.

Genomförande

Ett 100 m djup borrhål instrumenteras med fiberoptiska kablar och energimätare samt med möjlightet att kunna byta kollektorrören för jämförelse mellan olika tekniker i ett och samma borrhål.

Kontakter

Projektledare

Skolor

ITM ETT,KTH Energiteknik

Samarbetspartners

Akademiska Hus AB, Avanti System Aktiebolag, Bengt Dahlgren AB, Climacheck Sweden AB, Einar Mattsson, Geobatteri AB, HP-borrningar i Klippan AB, MUOVITECH AB, Nowab AB, SINDEQ Borrteknik AB, SWECO Environment AB, Stures brunnsborrningar AB, Svensk Energi & Kylanalys AB, Triopipe Geotherm AB, Tyréns AB, Wessman Entreprenad AB, KTH Live-In Lab

Forskningsområden

Tekniska system för domestic varmvatten, värme eller ventilation

Tidsramar

2-4 år

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-16