LIL - Multipla testbäddar

Ansvarig

Jonas Anund Vogel

Skolor

ITM ETT

Samarbetspartners

Akademiska Hus, Schneider Electric, Nordic Choice, Einar Mattsson, VINNOVA

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-02-26