Etiska och legala aspekter av ”smarta hus”

Den snabba teknikutvecklingen möjliggör produktion av mer energieffektiva byggnader. Tekniken gör det också möjligt att optimera utföranden baserat på analys av hur byggnader och byggnadskomponenter nyttjas över tid genom insamling av persondata.

Denna insamling reser en rad frågor om säkerhet, integritet, ansvar och äganderätt till dessa data. Projektet är speciellt angeläget p.g.a. den nära förestående implementeringen av EUs nya dataskyddsdirektiv.

På området finns behov av en grundläggande ökning av juridisk kompetens och kunskap. Ett av huvudskälen till detta är att digitaliseringen medför så stora möjligheter till övervakning och insamling av data att individens suveränitet och flera rättsliga grundprinciper utmanas. Utvecklngen aktualiserar frågor om

1) säkerhet

2) integritet

3) ansvar

4) äganderätt till dessa data

Projektet kommer att undersöka de här frågorna utifrån vad man bör (etiskt) samla in för information i smarta hus, samt utifrån vad man får (juridiskt) samla in för information i smarta hus.

Ansvarig

Cyril Holm

Skolor

SU, KTH

Samarbetspartners

Stockholms Universitet, KTH Live-In Lab, Akademiska Hus, HSB Living Lab

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-04-11