Effektiv köksventilation med energiåtervinning

Sammanfattning

I Sverige svarar bostäder för ca 40 % av den totala energianvändningen. Största delen av bostädernas energi användas för uppvärmning och ventilation. Studier visar att det fortfarande finns stora möjligheter att spara energi i byggnader och samtidigt öka hälsa och komfort. Vid kontroll av luftkvalitet i lägenheter påvisas ofta förekommande brister i luftkvaliteten på grund av dålig ventilation. Målet med projektet är att med en vetenskaplig grund utveckla, testa och revidera arbetssätt och metoder för att åstadkomma kunskapsunderlag för en energieffektiv och miljö- och hälsofrämjande ventilation av byggnader. Projektets stora potential ligger i att det genom att validera effekten av befintlig teknik i en verklig miljö (KTH Live-In Lab) kan presentera tekniska lösningar, monteringsanvisningar och ekonomiska utvärderingar kopplat till både byggande och drift , vilka praktiskt kan användas för att öka energiprestanda och förbättra inomhusmiljön i olika typer av byggnader och verksamheter.

Ansvarig

Jörgen Holmgren på Tovenco och David Södergren KTH

Skolor

KTH Energiteknik, KTH Fastigheter och Byggande

Samarbetspartners

Tovenco, Fläktwoods, Camfil, KTH Live-In Lab

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-08-29