Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Bakgrund

Ungefär en tredjedel av befolkningen i den industrialiserade världen har någon form av allergi. En viktig allergenkälla i inomhusmiljö är pälsdjur. I Sverige är ca 15% allergiska mot pälsdjur. Det finns 800 000 hundar och 1.15 miljoner katter i Sverige, fördelade på 570 000 respektive 745 000 hushåll. Många husdjur vistas större delen av sin tid inomhus och följer sina ägare i de miljöer där de vistas. Pälsdjursallergen, d.v.s. de partikel- och luft-burna ämnen från djurens päls som ger upphov till allergi, sprids såväl inom som utanför hemmet och återfinns överallt i samhället. Det är därför mycket svårt för allergiker att undvika exponering. Därtill kan läggas att pälsdjur förekommer även i hushåll med allergiker, eftersom många har svårt att avstå från sällskapsdjur trots allergi.

Frågeställning

Hur kan vi minimera luftburna allergen från pälsdjur i inomhusmiljöer?

Mål

Att utforma smarta system för mätning, styrsystem och ventilation/luftrening med målet att reducera mängden allergen inomhus. Visionen är att ta fram ventilationslösningar som kan appliceras i boende- och samhällsplanering för att minimera problemen för personer med pälsdjursallergi. Detta sker genom att så långt som möjligt minska mängden pälsdjursallergen i bostäder och allmänna inomhusmiljöer.

Genomförande

Under 2018 utförs ett förberedande projekt för att testa mätmetoder, utföra modelleringsanalyser och undersöka genomförbarhet. Mätmetoder och simuleringstekniker ska utformas för att detektera och kartlägga luftburna pälsdjursallergen. Metoderna utvecklas i experimentell miljö med kontrollerad allergentillförsel för att sedan appliceras i KTH Live-In Lab där studenter med och utan pälsdjur inbjuds att flytta in.

Ansvarig

Guro Gafvelin

Skolor

KI Klinisk Neurovetenskap, ITM ETT

Samarbetspartners

LifeAir, KI, KTH Live-In Lab, VINNOVA

Innehållsansvarig:Jonas Anund Vogel
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2018-04-19