Till innehåll på sidan

Pilotstudie för minskad vattenkonsumtion genom icke-invasiv ultraljudsteknik

Installation av Labtrinos vattenmätningsteknik ger förbättrad kunskap om hur mätning av vattenförbrukning på individnivå kan stävja överförbrukning av vatten och energi i flerfamiljshus.

Water tubes

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utreda möjligheten till att minska vatten- och energiförbrukningen i flerfamiljshus med hjälp av Labtrinos innovativa vattenmätningsteknik. I samband med detta kommer signifikant kunskap om mättekniken och förbrukningsmönster hos boende att kartläggas, vilket kan ge upphov till flertalet nya innovationer, produkter eller processer inom branschen. På sikt finns förhoppningar att projektet ska leda till en signifikant minskad förbrukning av vatten, minskad energiförbrukning och därigenom en minskad miljöpåverkan av flerfamiljshus.

Projektets resultat ska även bidra till att öka intresset hos andra aktörer inom branschen att jobba med andra lösningar för att förminska vatten- och energiförbrukningen samt stärka intresset hos användare av produkten att stävja sin överförbrukning.

Genomförande

Projektet genomförs som en större pilotstudie där hela värdekedjan från producent till kund utvärderas. Produkten installeras i bostäder på ett sådant sätt att statistisk signifikans på utvärderingen kan uppnås och användas av slutkunder under en längre tid så att data kan samlas in. Produktens effekter på vattenförbrukningen utvärderas.

Projektledare

Thibault Helle

Företag

Labtrino AB
www.labtrino.com

Samarbetspartners

Stockholm school of Economic.

Finansiering

Detta projekt finansieras av Energimyndigheten och Vinnova

Forsknings- /utvecklingsområden

Boendebeteende och kommunikation, Tekniska system för varmvatten

Tidsramar

6–9 månader

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-10-13