Occupant pro-environmental choice and behaviour

I projektet undersöks vilka faktorer som påverkar boendes miljömässiga beslut och beteenden, bland annat om byggnadens egenskaper spelar in.

Krukväxter utanför fönster med persienner.
Den relativt långsamma tillväxten på den gröna bostadsmarknaden kan relateras till kundernas uppfattning om hållbara aspekter och hur viktiga dessa faktorer är för kundernas inköpsbeslut.

Läs mer på projektets engelska sida

Ansvarig

Skolor

KTH ABE Inst Fastigheter och byggande

Forsknings- /utvecklingsområde

Boendebeteende och kommunikation

Tidsramar

6-12 månader

KTH Taggar:
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-05-19