LIL - Multipla testbäddar

KTH Live-In Labs plattfom av multipla testbäddar kan hantera många olika produkter och tjänster – var för sig eller i ett verkligt system. Idag finns det fyra olika testbäddar att välja mellan beroende på projektens karaktär.

Modular floor tiles
Löstagbara golvplattor i Testbädd KTH

Bakgrund

Hur övertygar vi beslutsfattare på alla nivåer – från politiker och tjänstemän till projektutvecklare och entreprenörer – att investera i ny resurseffektiv teknik? Vi behöver visa att den nya tekniken verkligen fungerar, och att det är ekonomiskt genomförbart att installera den.

För att kunna göra det behöver vi testa tekniken inom befintliga system – med riktiga användare i riktiga byggnader. Ny teknik testas redan i vanliga byggnader men testprocessen kan då ta 10–25 år att slutföra, beroende på hur ofta byggnaderna renoveras. Det är därför viktigt att öka testfrekvensen, standardisera hur testningen genomförs och underlätta samarbetet mellan olika parter.

Projektbeskrivning

KTH Live In Lab är en plattform av multipla testbäddar utformade för att öka innovationshastigheten. Här har vi avancerad testinfrastruktur, med allt från tekniska system och databaser till verkliga boende och driftsansvariga. Här kan den nya tekniken testas, utvecklas och standardiseras i en mängd olika boendemiljöer – innovativa lägenheter, klassrum eller hotell. Syftet är att göra smarta, hållbara byggnader till en verklighet inom räckhåll.

Genomförande

Testningen utförs som en serie projekt, varav de flesta innebär ett samarbete mellan akademi, industri och samhälle. Varje projekt utgör en del av en större bild, och resultatet av ett projekt kan användas för att optimera ett annat. Som i en serie sammankopplade kugghjul, kommer varje kugge att passa in i de andras tänder för att optimera hela processen.

Exempelvis kan projekt som är inriktade på ökad effektivitet i ventilation och uppvärmning inte optimeras utan att även projekt om byggautomatisering och beteende görs. Dessa projekt kan i sin tur inte nå sin fulla potential utan projekt kring datalagring, bearbetning av information och AI.

Ansvarig

Skolor

ITM ETT

Samarbetspartners

Akademiska Hus, Schneider Electric, Nordic Choice, Einar Mattsson, VINNOVA