Extern förvaring on demand

Ytor som idag används för förvaring kan istället användas till boyta eller arbetsyta. Vinden tillhandahåller tjänsten och via en app hanterar de boende sin förvaring.

Vinden phone mock-up

Bakgrund

Vinden förvarar och transporterar privatpersoners tillhörigheter till och från företagets lager eller sköter försäljning, återvinning och donering av tillhörigheterna – detta genom ett knapptryck i Vinden appen.

Vindens vision är att hjälpa till att förändra sättet människor bor och förenkla hur de lever och arbetar. I synnerhet i tättbefolkade områnden. När ytor som idag används för förvaring frigörs kan de istället användas till boyta och/eller arbetsyta.

Projektbeskrivning

Projektet med KTH Live-In Lab syftar till att undersöka hur boende anpassar sitt beteende till denna nya typ av förvaringstjänst, samt få en förståelse för vad som förvaras. Målet med projektet är att dokumentera hur, vad och på vilket sätt människor förvarar sina prylar.

Genomförande

Den boende i innovationslägenheterna testar nu Vindens tjänster.

Ansvarig

Sebastian Wiberg

Företag

Vinden AB
www.vinden.com

Forsknings- / utvecklingsområden

Boendebeteende, Förvaring

Tidsramar

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-05-19