Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier

Ett projekt initierat av Karolinska Institutet avsett att testa hur luftburna allergen från pälsdjur kan minimeras i inomhusmiljöer. Resultat från experimentell miljö appliceras i KTH Live-In Lab där husdjur introduceras i testbädden.

Katt / cat
Det finns 800 000 hundar och 1.15 miljoner katter i Sverige, fördelade på 570 000 respektive 745 000 hushåll. Foto: Göran Segeholm

Bakgrund

Pälsdjur är en betydande allergenkälla i inomhusmiljön, i Sverige är ca 15% allergiska mot pälsdjur. Många husdjur vistas större delen av sin tid inomhus och följer sina ägare i de miljöer där de vistas. Pälsdjursallergen, d.v.s. de partikel- och luftburna ämnen från djurens päls som ger upphov till allergi, sprids såväl inom som utanför hemmet och återfinns överallt i samhället. Det är därför mycket svårt för allergiker att undvika exponering. Därtill kan läggas att pälsdjur förekommer även i hushåll med allergiker, eftersom många har svårt att avstå från sällskapsdjur trots allergi.

Projektbeskrivning

Projektet avser att testa hur vi kan minimera luftburna allergen från pälsdjur i inomhusmiljöer. Målet är att utforma smarta system för mätning, styrsystem och ventilation/luftrening med målet att reducera mängden allergen inomhus. Visionen är att ta fram ventilationslösningar som kan appliceras i boende- och samhällsplanering för att minimera problemen för personer med pälsdjursallergi. Detta sker genom att så långt som möjligt minska mängden pälsdjursallergen i bostäder och allmänna inomhusmiljöer.

Genomförande

Under 2018 utfördes ett förberedande projekt för att testa mätmetoder, utföra modelleringsanalyser och undersöka genomförbarhet. Mätmetoder och simuleringstekniker utformades för att detektera och kartlägga luftburna pälsdjursallergen. Metoderna utvecklades i experimentell miljö med kontrollerad allergentillförsel för att sedan appliceras i KTH Live-In Lab där studenter med och utan pälsdjur inbjuds att flytta in.

Nyheter om projektet

  • Inga aktuella nyheter just nu.

Ansvarig

Guro Gafvelin, Hans Grönlund

Skolor

KI Klinisk Neurovetenskap, ITM ETT

Samarbetspartners

LifeAir, KI, KTH Live-In Lab, VINNOVA

Forskningsområden

Boende och hälsa

Tidsramar

KTH Taggar:
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-04-02