Engagera Dig i föreslagna projekt

KTH Live-In Lab möjliggör testning och forskning kring teknik i system på en oftast ouppnåelig nivå. Det medför öppningar för forskare att undersöka hur specifika delar fungerar i verkliga system. Nedan specificeras några projekt vilka bör kunna realiseras om rätt personer eller organisationer vill engagera sig. Texterna skall ses som inspiration snarare än förutsättnignar.

Elenergilagring i framtidens smarta byggnader

Dagens byggnader hanterar allt fler flöden internt inom fastigheten. I samband med att solceller blir billigare och elenergianvändningen minskar till följd av effektivare produkter ökar incitamenten för elektrik energilagring inom fastigheten. Vi söker forskare som vill engagera sig i frågan och tillsammans med forskare inom områden som solceller, bergvärme, styr- och kontrollsystem skapa framtidens resurseffektiva hållbara byggnader. Intresserad av frågeställningen? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel eller Per Lundqvist för vidare samtal.

Framtidens flexibla kök

Vi behöver fyra smarta köksuppställningar till våra fyra testlägenheter. Vi söker företag som vill testa och utveckla kökslösningar tillsammans med KTH Live-In Lab. 

Till sidans topp