ENGAGERA DIG I FÖRESLAGNA PROJEKT

KTH Live-In Lab möjliggör testning och forskning kring teknik i system på en oftast ouppnåelig nivå. Det medför öppningar för forskare att undersöka hur specifika delar fungerar i verkliga system. Nedan specificeras några projekt vilka bör kunna realiseras om rätt personer eller organisationer vill engagera sig. Texterna skall ses som inspiration snarare än förutsättnignar.

DATASÄKERHET VID INSAMLING AV FASTIGHETS- OCH BOENDEDATA

KTH Live-In Lab kommer generera stora mängder data, både från tekniska system men även kopplat till användande. Det är av vikt att säkerställa säkerheten vid hantering och lagring av data som potentiellt kan kopplas till etiska frågeställnignar och personsäkerhet. Intresserad av frågeställningen? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel eller Per Lundqvist för vidare samtal. 

ELENERGILAGRING I FRAMTIDENS SMARTA BYGGNADER

Dagens byggnader hanterar allt fler flöden internt inom fastigheten. I samband med att solceller blir billigare och elenergianvändningen minskar till följd av effektivare produkter ökar incitamenten för elektrik energilagring inom fastigheten. Vi söker forskare som vill engagera sig i frågan och tillsammans med forskare inom områden som solceller, bergvärme, styr- och kontrollsystem skapa framtidens resurseffektiva hållbara byggnader. Intresserad av frågeställningen? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel eller Per Lundqvist för vidare samtal.

FUTURE HOUSING WITH PETS (KI researchers seeking KTH researchers to collaborate with)

Pets have been reported to have a positive effect on health and wellbeing but, on the other hand, allergy to pets is common. A recent report from western Sweden shows that allergic sensitization to cat and dog was found in 17.8 and 14.8% of the population, respectively. Numerous factors influence how allergens from furred animals are spread. Individual animals carry varying amounts of allergens. Moreover, the type of fur, how often the animal is washed, indoor ventilation and the degree of physical activity are all factors that may impact on allergen exposure in a certain setting. prevention of allergen spreading has, to the best of our knowledge, not been considered at a societal level when designing housing and living areas. The KTH Live-In Lab project offers a unique opportunity to study allergen spreading in a natural and controlled setting, allergen sensing/detection, influence of ventilation techniques on allergen spreading and the impact of living area design on allergen exposure. Intresserad av frågeställningen? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel eller Per Lundqvist för vidare samtal. 

FUTURE HOUSING WITH PETS

Pets have been reported to have a positive effect on health and wellbeing but, on the other hand, allergy to pets is common. A recent report from western Sweden shows that allergic sensitization to cat and dog was found in 17.8 and 14.8% of the population, respectively. Numerous factors influence how allergens from furred animals are spread. Individual animals carry varying amounts of allergens. Moreover, the type of fur, how often the animal is washed, indoor ventilation and the degree of physical activity are all factors that may impact on allergen exposure in a certain setting. prevention of allergen spreading has, to the best of our knowledge, not been considered at a societal level when designing housing and living areas. The KTH Live-In Lab project offers a unique opportunity to study allergen spreading in a natural and controlled setting, allergen sensing/detection, influence of ventilation techniques on allergen spreading and the impact of living area design on allergen exposure. Intresserad av frågeställningen? Kontakta i så fall Jonas Anund Vogel eller Per Lundqvist för vidare samtal. 

Till sidans topp