Testbäddens uppbyggnad

KTH Live-In Labs testbädd på Campus Valhallavägen är flexibelt designad för att hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system. KTH Live-In Labs inriktning och utveckling sker i samråd mellan de forskare och företag som använder plattformen. KTH Live-In Lab är öppen för alla som vill utföra tester och verifiering av produkter och tjänster vilka har beröringspunkter mot bygg- och fastighetssektorerna, eller för de vilka vill utarbeta nya affärsmodeller och samarbetsstrukturer.

Vi arbetar i nuläget med produktion av de fyra initiala testlägenheterna i KTH Live-In Lab.

KTH Live-In Lab är en dynamisk infrastruktur som förändras utefter de specifika forsknings- och utvecklingsprojektprojekt som är aktuella nu och i framtiden. KTH Live-In Lab består i dagsläget av en bygglovsbefriad innovationsmiljö på 150 + 150 kvm, samt att vi erhåller fastighets- och brukardata från Einar Mattssons plusenergihus innehållande 305 studentlägenheter med boytor mellan 19.5 till 30 kvm. 

Plusenergihusen ärms upp av flera olika samverkande system så som bergvärme, solceller, värmeåtervinning ur svart- och gråvatten. Alla dessa installationer övervakas, optimeras och kan påverkas av både fastighetsägare, testbäddspartners och boende. Samtliga tekniska system är öppna för inkoppling av ytterligare innovationer i syfte att undersöka hur olika tekniker och metoder fungerar i verkliga system.

Innovationsmiljön består av en ca 150kvm stor lokal med underliggande 150 kvm källarutrymme för direkt anslutning till installationer med speciella krav gällande t.ex. brand eller säkerhet (gasturbiner, bränsleceller, PCM-lager, batterilager etc.). Lokalen är bygglovsbefriad vilket medger tester och verifiering av produkter och tjänster vilka inte är möjligt att testa inom den vanliga bebyggelsen. Inom de 150 kvm kommer olika formationer av lägenheter att byggas upp beroende på de utvecklingsprojekt som är aktuella. Innovationsmiljön utformas för att kunna inhysa framtidens teknik, men de levererar initialt insikter om dagens spetsteknik så som vacuumpaneler, lågspänningsnät i lägenheter, fasändringsmaterial och energilagring, ”tri-generation” d.v.s. produktion av värme, kyla och elektricitet, vacuum-wc, smart belysning etc. Utöver rena produkttester möjliggör testbädden tack vare adaptiva styr- och kontrollsystem, utökade sensorinstallationer och framtidens IoT-plattformar även utveckling av nya tjänster och processer relaterade till brukar- och fastighetsdata. 

Byggnaderna har bärande ytterväggssystem. Insidans byggnadsvolymer och samtliga lägenheter är uppbyggda av lättkonstruktioner. I och med den valda tekniken är förändringspotentialen stor, vilket utöver forskning gällande framtidens bostäder även skapar förutsättningar att forska kring frågeställningar kopplade till den befintliga bebyggda miljön, så som miljonprogrammen eller småhus. I och med föränderligheten kan system innefattande tekniker med olika livslängd testas och optimeras. Viktiga parametrar som påverkar förvaltningsstrategier och planerat underhåll kan undersökas, justeras, optimeras och paketeras i affärsmodeller och strategier.

Till sidans topp