Till innehåll på sidan

Testbädd KTH 2.0

Testbed KTH ligger i ett bygglovsfriade bostadsområde i en av Einar Mattssons tre plusenergibyggnader på KTH Campus Valhallavägen. Den består av ett flexibelt antal lägenheter fördelade på 120 kvadratmeter, ett projektkontor och en källare för alla nödvändiga installationer.

2D-layout av Testbed KTH från TIP Architects
2D-layout av Testbed KTH från TIP Architects

Om Testbed KTH


Lokalerna är totalt 305 kvm fördelade på cirka 120 kvm bostadsyta, 150 kvm serviceutrymme och ett projektkontor på cirka 20 kvm. KTH kommer att hyra ut dessa till studenter som ansöker om att stanna i testlägenheterna. Testbed KTH är extremt flexibel när det gäller geometri och installationer. Testbäddarna har även solceller, borrhål med möjlighet att byta ut kollektorn och bergvärmepumpen.

Inom de 150 kvm kommer olika formationer av lägenheter att byggas upp beroende på pågående projekt. Den innovativa miljön är utformad för att tillgodose framtida teknik, men den ger initialt insikt i dagens avancerade teknik. Förutom rena produkttester möjliggör testbädden anpassningsbara kontroll- och styrsystem, utökade sensorinstallationer och framtida IoT-plattformar för att utveckla nya tjänster och processer relaterade till användar- och byggnadsdata.

Byggnaderna har bärande ytterväggar. De inre väggarna och alla lägenheter är konstruerade av lätta material. Med den valda tekniken är potentialen för förändring stor, vilket förutom forskning om framtida bostäder också skapar förutsättningar för att undersöka frågor relaterade till den befintliga byggda miljön, såsom miljöprogram eller småhus. System med olika livstidsmetoder kan testas och optimeras. Viktiga parametrar som påverkar ledningsstrategier och planerat underhåll kan undersökas, justeras, optimeras och packas i affärsmodeller och strategier.

Bilder av Testbed KTH lägenheter
Bilder av Testbed KTH lägenheter

Testbed KTH korta fakta

 • 4 rum med eget badrum

 •  1 Gemensamt kök

 • 1 Gemensamt område som inkluderar lounge och studieplats

 • Testbed KTH-hyresgästerna delar samma gemensamma utrymmen som 305 Einar Mattsson-lägenheter som:

  • Delat återvinningsrum

  • Tvättstuga

  • E-postrum

  • 1 delad toalett utanför tvättstugan

 • Hyresgästerna har tillgång till KTH Live-In Lab-lokaler, såsom:

 • Kontor och källare för studier och möten 

3D-layout av Testbed KTH
3D-layout av Testbed KTH

På 3D-layouten finns det några avvikelser, köket är ena av sidan inte på båda som 3D-bilden visar, som gör det möjligt att också ha ett gemensamt område som ska användas har en lounge eller att studera. 

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-12-04