Till innehåll på sidan

Testbädd EM

Testbädd EM består av 305 studentlägenheter och det ligger på KTH Campus Valhallavägen. Testbädden består av tre plus-energibyggnader med solceller, avloppsvattenvärmeväxlare, markvärmepumpar och varmvattenlagring.

Om Testbädd EM

Byggnaderna värms upp med förvärmd tilluftsluft. Varmt vatten för uppvärmning och lägenhetsanvändning genereras genom bergvärmepumpar som är anslutna till 12 borrhål med en total längd av 3600 m, och flera borrhål har fiberoptik installerad för temperaturmätning i längdriktningen.

Takytorna täcks av 1150 kvm fotovoltaiska paneler. Det finns totalt 64 avloppsvatten värmeväxlare installerade, både vertikalt och horisontellt. Till- och returluft kan justeras i alla lägenheter. Varmt vatten, el, CO2 och temperatur mäts i alla lägenheter. Att bygga automatiseringssystem är möjliga att påverka för forskningsändamål.

Testbädd EM- korta fakta

  • 305 lägenheter

  • Alla 3 byggnader är plus energibyggnader.

  • Storleken på standardlägenheter är 19,5 kvm.

  • Varje lägenhet har sitt eget kök och badrum

  • Delat tvättstuga inklusive ett hängrum

  • 305 Cykelparkering

  • Delad återvinningsrum

  • 1 delad toalett utanför tvättstuga

Testbädd EM-layouten

Testbed EM: lägenheter 2D-layouten
Testbed EM: 2D toppvyn av en av de tre byggnaderna
Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-05-10