Till innehåll på sidan

Testbädd AH

Testbädd AH är Undervisningshuset på KTH Campus Valhallavägen.

Källa:Undervisningshuset, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm (Christensen & Co Arkitekter, 2018)

Om Testbädd AH

Undervisningshuset är utrustat med hundratals sensorer som mäter temperatur, koldioxid, luftfuktighet, lufttryck och energiförbrukning. Det ger studenter och forskare nödvändig information för att studera byggnadens prestanda under olika klimatförhållanden och olika användarperspektiv. Uppgifterna kan användas för forskning, utveckling och utbildningsändamål inom KTH Live-in Lab.

Undervisningshuset är en byggnad byggd för inlärning och utbildning där framtidens lärandemiljöer och träningsmetoder utvecklas. Flexibla miljöer för olika typer av lärande, från klassrum för lärarledda sessioner till grupprum och individuella studieplatser. Byggnaden har designats och utvecklats av Akademiska Hus och KTHs byggnadsavdelning med huvudmålet att uppnå en kreativ, pedagogisk och innovativ miljö där elever och lärare arbetar tillsammans. (Akademiskahus.se: Byggstart för Undervisningshuset på KTH Campus).

Källa: campi.kth.se

Undervisningshuset-korta fakta

  • Designad enligt önskemål från lärare och elever.
  • Lärande verktyg för blivande arkitekter och samhällsbyggare.
  • Invigdes oktober 2017.Total yta ca 3500m2.
  • 7 våningar, 363 studieplatser + 6 träningsrum + 11 grupprum & utbrott.
  • Undervisningshuset byggs enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld, som är den högsta rankningen (Guld, Silver, Brons).

Undervisningshuset Layouten

Testbed AH: Undervissingshuset 2D-layouten

Undervisnings våningar

Våning 1: Operationsrum för byggnad, förråd

Våning 2: Utställningslokal, studierum, studieplatser, break-Out

Våning 3: Kafé, studierum, studieplatser, break-out

Våning 4: Studierum, studieplatser, grupprum, break-out

Våning 5: Studierum, studieplatser, grupprum, break-out

Våning 6: Studierum, studieplatser,, grupprum, break-out

Våning 7: Studieplatser,, grupprum

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2020-05-10