Testbäddar inom KTH Live-In Lab

KTH Live-In Labs plattform av multipla testbäddar kan hantera många olika tänkbara produkter och tjänster, var för sig men mest intressant, i ett verkligt system. KTH Live-In Labs inriktning och utveckling sker i samråd mellan de forskare och företag som använder plattformen. KTH Live-In Lab är öppen för alla som vill utföra tester och verifiering av produkter och tjänster vilka har beröringspunkter mot bygg- och fastighetssektorerna, eller för de vilka vill utarbeta nya affärsmodeller och samarbetsstrukturer.