Till innehåll på sidan

Rapporter

Framtidens delade boende: En rapport om hållbarhet i livsstil och bostad

 I samverkan med HSB Living Lab, KTH Live-In Lab och flera branschkollegor har Akademiska Hus drivit ett samverkansprojekt för att få tydligare svar på hur vi utformar framtidens delade boende och Co-livingmiljöer.
Hela bygg- och fastighetssektorn behöver sänka sin miljöpåverkan och energianvändning. Samtidigt finns stora behov av fler bostäder och lokaler. Fler och fler människor bor ensamma idag samtidigt som bostadsbristen i ökar. Hur kan vi genom att dela mera minska behovet av resurser och kapital till ny bebyggelse? Kan kollektivt användande av våra byggda miljöer vara ett svar på dessa frågor, som bidrar till hållbarhet ur samtliga aspekter - socialt, ekologiskt och ekonomiskt?

Läsa och Ladda ner hela rapporten : Framtidens delade boende

GDPR och smarta byggnader

Rapporten, som är en del av projektet Digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn, ger kommersiella fastighetsaktörer vägledning kring hantering av data och visar hur arbetet med GDPR kan bli enklare. Cyril Holm, Juridiska institutionen på Stockholms universitet, har lett projektet i samverkan med KTH Live-In Lab, Filosofiska institutionen KTH, Akademiska hus, och HSB.

GDPR och smarta byggnader (pdf 1,5 MB)

Testbeds for accelerated innovation

The purpose was to expand the test infrastructure to more building types/functions/actors. Objectives: creating routines, documentation and installing technical infrastructure to be able to carry out projects in different buildings. Results: (1) KTH LIL has gone from one testbed to becoming a platform of multiple testbeds; (2) tests / research can be performed simultaneously in the different testbeds, or in different successive tests in different environments; (3) a server for the collection, handling and visualization of data from all testbeds has been installed at KTH.

Testbeds for accelerated innovation (pdf 1,3 MB)  (In Swedish)

Sound-proofing between flexible apartments

There are regulations related to sound-proofing between apartments, and the current level for student apartments is 52dB, regulated in Boverkets Byggregler (BBR). When creating the first set of apartments in Testbed KTH, there was an interest from the involved researchers and companies to investigate the sound-proofing of flexible structures.

In Testbed KTH there is installation flooring from Lindner, click-walls from Oneday Wall, and ceiling from Ecophon. The walls between the four apartments were designed in two different ways, see figure 2 below. One where the wall studs are in line (Röd mätning/Red measurement), and one, more complicated/expensive where the studs are separated in order not to transfer sound (Blå mätning/blue measurement).

Read the whole report and results Sound-proofing between flexible apartments (2018-2019) (pdf 1,7 MB)

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2021-01-27