Forskningscentrum KTH Live-In Lab

Tre ledande aktörer inom fastigheter och digital omvandling går samman med KTH och etablerar forskningscentrumet KTH Live-In Lab, med målsättningen att snabba upp utvecklingen av smarta och hållbara byggnader.

Exterior testbed KTH

Behovet och intresset för smarta och hållbara funktioner i byggnader växer, och i en tid när många hushåll väljer en hållbar livsstil så borde det vara en självklarhet att den nya tekniken stöttar och möjliggör resurseffektivisering och minskad klimatpåverkan. Även hälsorelaterade applikationer är en ökande trend och smarta system i hemmet kan även bidra till ökad livskvalitet och säkerhet.

Eftersom byggnader beräknas stå för 40% av koldioxidutsläppen i den industrialiserade världen får effektiviseringsåtgärder i byggnader stor effekt. Men för att den nya tekniken skall få den avsedda effekten måste den nya mer resurssnåla tekniken ut på marknaden snabbare.

Tack vare det stora intresset för forskning och utveckling i verkliga miljöer har KTH och huvudfinansiär Einar Mattsson tillsammans med Akademiska Hus och Schneider Electric tagit steget vidare och etablerat KTH Live-In Lab som en centrumbildning, en samarbetsform som bäddar för långsiktighet och transparens. Tillsammans med de runt 60 företag som är involverade i olika projekt i KTH Live-In Lab är målet att accelerera innovationstakten i samhällsbyggnadssektorn.

Gemensamma målsättningar för centrumparterna i KTH Live-In Lab är att arbeta för att lösa de utmaningar som den decentraliserade samhällsbyggnadssektorn står inför. Många av de utmaningar som uppkommer i samband med byggande och ägande av smarta och hållbara byggnader är kompetensövergripande och kräver samverkan mellan nya aktörer. Ett så enkelt system som avloppsvärmeväxlare är nu både avlopp och värmesystem, samt når sin fulla tekniska potential enbart genom samverkan med användarna av systemet.

Tanken är att alla projekt som genomförs i KTH Live-In Lab skall bidra till att steg för steg möjliggöra smarta och hållbara byggnader i stor skala – och i förlängningen den smarta staden.

Centrumpartners

Tillhör: KTH Live-In Lab
Senast ändrad: 2019-05-16