NYHETER

 • 18 maj - Platsbesök & Projektpresentationer

  Publicerad 2018-05-31
  En perfekt avslutning på veckan, med fantastiska talare och många nya möten. Om du missade presentationerna kan du se några av dem här

 • Nyhetsbrev April 2018

  Publicerad 2018-04-16
  Nyhetsbrevet för april innehåller mer information om bygget, inflytt och om seminariet den 18 maj, hoppas vi ses där!

 • Byggdagbok april 2018

  Publicerad 2018-04-16
  Arbetet går framåt på testbed KTH och nu börjar väggarna, badrummen och många tekniska bitar att komma på plats. Just nu är det elektrikerna som är där och jobbar.

 • KTH Live -In Lab – Testbäddar för ökad innovation

  Publicerad 2018-03-26
  KTH, Akademiska Hus, Einar Mattsson, Nordic Choice Hotels och Schneider Electric möjliggör tillsammans med VINNOVA en utökning av antalet testbäddar inom KTH Live-In Lab. Därmed går KTH Live-In Lab under 2018 från att förknippas med en fysisk testbädd till att bli en plattform som hanterar multipla testbäddar.

 • New heat pump at KTH Live-In Lab

  Publicerad 2018-03-12
  The new heat pump from Thermia has arrived at KTH Live-In Lab. Its high level of performance will enable complex inputs and potentially better thermal and hydraulic characterization of borehole heat exchangers.

 • Årets första nyhetsbrev är ute!

  Publicerad 2018-02-26
  Detta nyhetsbrev berättar om vad som händer just nu i KTH Live-In Lab, så som ett utökat antal testbäddar, att potentiella boende snart kan ansöka och att nästa Live-event är den 18 maj.

 • Byggdagbok januari 2018

  Publicerad 2018-02-14
  Innovationslägenheterna kommer snart börja ta form. Än så länge har bygget fokuserat på instalationer så som ventilation, sprinkler, brandtätning osv. Ytterväggarna på lägenheterna är i stort klara och dessa nu vita väggar samt installationerna ovan lägenheterna kommer framöver belysas. Detta dels av rent estetiska skäl, men även för att möjliggöra forskning kring hur man kan arbeta med ljus i framtidens smarta och hållbara byggnader. Nedan följer en detaljerad beskrivning av några arbetsmoment.

 • Produktion av testbädd påbörjad!

  Publicerad 2017-11-22
  Den 20 november blev Anders Byggare AB officiellt entreprenör för uppbyggnad av fyra flexibla testlägenheter samt källare i KTH Live-In Lab.

 • Nytt forskningsprojekt godkänt av VINNOVA

  Publicerad 2017-11-22
  VINNOVA beviljade den 19 november 2017 finansiering till KTH och Karolinska Institutet gällande en studie kring ”Allergenfria inomhusmiljöer genom innovativa ventilationsstrategier”.

 • Kv. Forskningen vinner internationellt pris för innovation och hållbarhet

  Publicerad 2017-11-22
  Einar Mattsson har vunnit priset "Best Property Innovation and Sustainability Award 2018"

 • Nu har de första studenterna flyttat in!

  Publicerad 2017-11-01
  För några veckor sedan var det dags för den officiella invigningen av projektet som kommer bli ett av Sveriges största plusenergihus och en plattform för framtida bostadsforskning.

 • Ny Industridoktorandtjänst hos Akademiska Hus i samarbete med KTH Live-In Lab

  Publicerad 2017-09-06
  Akademiska Hus äger och förvaltar Sveriges akademiska byggnader. Nu utlyser de en industridoktorandtjänst i samarbete med KTH Live-In Lab. Doktorandtjänsten kommer fokusera på området Big Data och energioptimering.

 • Systemhandlingar för Innovationsmiljön

  Publicerad 2017-08-28
  Projekteringen av innovationsmiljön inom KTH Live-In Lab är nu färdigställd. Byggnationen påbörjas nu under hösten och inflytt beräknas till tidig vår. Nedan finner du systemhandlingarna från arkitekten Semrén & Månsson för KTH Live-In Lab.

 • Innovativt borrhålsprojekt initieras nu i KTH Live-In Lab

  Publicerad 2017-08-24
  Projektet om förbättrad borrhålsteknologi har godkänts för finansiering av Energimyndigheten och kommer nu testa sin teknik i KTH Live-In Labs testbädd. Projektet backas med circa 3 miljoner från Energimyndigheten och resten är s.k. "co-financing" från övriga projektdeltagare. Projektet samlar en stor skara aktörer däribland Akademiska Hus, Avanti System, Bengt Dahlgren, Climacheck Sweden, Einar Mattsson med flera.  Resultaten publiceras och sprids i populärvetenskapliga och branschspeficika tidskrifter, för att möjliggöra bättre bergvärmesystem

 • Filosofistudenter från Twente University diskuterar KTH Live-In lab

  Publicerad 2017-03-17
  W.T.S. Ideefiks är en grupp filosofistudenter från Twente som besökte KTH flera gånger under deras besök till Stockholm. Varje besök hade ett särskilt tema och besöket till KTH Live-In Lab hade temat "Arkitektur". Nedan kan du höra gruppens tankar och upplevelser från besöket.

 • Arkitektkopia engagerar sig i KTH Live-In Lab

  Publicerad 2016-12-01
  Arkitektkopia går in som partner i KTH Live-In Lab och upplåter sin projektplats Byggnet som plattform för projektering av testbädden.

 • KTH Live-In Lab is Live - Inspelade presentationer

  Publicerad 2016-10-06
  Den 6 oktober bjöd vi in en samling av de aktörer som är med i KTH Live-In Labsamarbetet att delge deras perspektiv på nuläget för testbädden. Under eftermiddagen presenterades testinfrastrukturens initiala design och utformning, pågående och kommande forskning och utveckling såväl som en utblick över vad som händer i bygg- och boendesektorerna gällande innovation och utveckling. Bland de representerade var föreståndaren för KTH Live-In Lab, ägaren för byggprojektet, stöttande myndigheter, utbildningsrepresentanter, forskare och företag som alla bidrar till att fylla testbädden med möjligheter och med faktiska projekt att som kan driva utvecklingen av bygg- och boendesektorerna.

 • KTH Live-In Lab möter gymnasie-elever på "Forskarfredagen"

  Publicerad 2016-10-06
  Den sista fredagen i september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds tiotusentals aktiviteter där allmänheten träffar forskare och får se hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. KTH Live-In Labs Jonas Anund Vogel bidrog till detta mål genom att presentera testbädden. Få ämnen kan vara så vardagsnära som det hem du bor i, att skapa möjligheter för fler att i samarbete göra framtidens hem mer hållbara och leverera den förväntade komforten med färre resurser är en vision som inspirerar alla oavsett ålder.

 • Akademiska Hus satsar på utveckling och på att främja innovationer

  Publicerad 2016-10-06
  Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Vår mission är att tillsammans med universitet och högskolor stärka Sverige som kunskapsnation. Det gör vi genom att bygga, utveckla och förvalta miljöer för utbildning, forskning och innovation. Våra byggnader finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. Där studerar, forskar och arbetar runt 300 000 personer varje dag.

 • KTH Live-In Lab Goes Live

  Publicerad 2016-02-16
  Möjligheten att forska och utveckla produkter och tjänster i KTH Live-In Lab lanserades den 12e februari i Dome of Visions på KTH Campus.

Till sidans topp