Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren engagerar sig i KTH LIVE-IN LAB

Publicerad 2016-10-06

Teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren ansluter sig till det VINNOVA-finansierade forskningsprojektet ”Testbäddar inom miljöteknikområdet” i vilket samverkansmodell och strukturer för forskning och testverksamhet inom KTH Live-In Lab utformas. Bengt Dahlgren arbetar även med projekteringen av alla tre byggnader som inhyser KTH Live-In Lab.

– Det är ett väldigt spännande projekt eftersom det kommer att finnas möjlighet att forska på många olika områden vad gäller boende. Det kan vara insamling av mätdata om allt från temperatur, koldioxidmängd till mer produktspecifika delar som belysning, radiatorer i värmesystem och teknikprodukter som till exempel olika typer av data- och mobilnät, berättar Christer Larsson på Bengt Dahlgren.

I bottenvåningen i en av huskropparna kommer den bygglovsbefriade innovationsmiljön om 150 + 150 kvadratmeter att byggas för att ge möjlighet att forska på dagens och morgondagens tekniker och metoder, men även på hur de boende upplever framtidens smarta boenden. Testbädden ska kunna användas av såväl forskare och företag som studenter och undervisningspersonal.

– Vår främsta uppgift och utmaning i projektet är att se till att laboratorielokalerna blir så flexibla som möjligt för framtida forskning och skapa förutsättningar för att olika typer av forskning kan bedrivas, berättar Christer Larsson.

Under nästa höst planeras de tre bostadshusen stå färdiga och i slutet av 2017 beräknas testbädden vara tillgänglig för användande. 

Till sidans topp