Finansiering

KTH Live-In Lab erbjuder en unik möjlighet till samfinansiering mellan akademi, näringsliv och samhälle.

KTH Live-In Lab är i dagsläget under uppbyggnad. När testbädden står redo för inflytt årskiftet 2017/2018 beräknas kostnaden för uppbyggnad av forskningsinfrastrukturen uppgå till minst 20 miljoner kronor, där huvudfinansiären Einar Mattsson-koncernen bidrar med merparten. Samtliga nedlagda medel för uppbyggnad ämnar vi använda som motfinansiering vid ansökan om medel från t.ex. VINNOVA, Formas, Energimyndigheten eller Bygginnovationen.

Vi har redan ett stort nätverk av intresserade företag och organisationer där ett antal angett att de gärna går in som finansiärer i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Vi uppmanar alla att skicka in en ansökan så att vi kan påbörja arbetet med att hitta samarbetspartners, finansieringsmöjligheter och även att starta projektering i syfte att kunna installera de produkter, sensorer eller annan teknisk utrustning som krävs för att möjliggöra test och forskning kopplat till just ert projekt. 

Till sidans topp