PARTNERS

KTH Live-In Lab har ett flertal partnerskap för att stärka innovationsförmågan och möjligheterna hos plattformen av testbäddar.

Huvudfinansiärer

Samarbetspartners

Page responsible:Jonas Anund Vogel
Belongs to: KTH Live-In Lab
Last changed: Aug 29, 2018