Systemhandlingar för Innovationsmiljön

Published Aug 28, 2017

Projekteringen av innovationsmiljön inom KTH Live-In Lab är nu färdigställd. Byggnationen påbörjas nu under hösten och inflytt beräknas till tidig vår.
Nedan finner du systemhandlingarna från arkitekten Semrén & Månsson för KTH Live-In Lab.

Top page top